พบแหล่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย เมื่อ110 ล้านปีก่อน ที่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

พบแหล่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย เมื่อ110 ล้านปีก่อน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานีพบซากดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ ในยุคครีเทเชียสตอนต้น หรือใน 110 ล้านปีก่อน ซึ่งนับเป็นการพบแหล่งไดโนเสาร์ยุดสุดท้ายที่บริเวณ ป่าชุมชนโคกผาส้วม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานีนายประพิศ ประสพสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี และ นายวิเชียร แก้วพรม ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกผาส้วม ได้พาคณะสื่อมวลชน เข้าสำรวจแหล่งค้นพบซากดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ ในยุคครีเท เชียสตอนต้น หรือ เมื่อ 110 ล้านปีก่อน ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งไดโนเสาร์ในยุคสุดท้าย ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ป่าโคกผาส้วม ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเต็งรัง มีเนื้อที่ประมาณ 1,011 ไร่ บริเวณจุดค้นพบซากไดโนเสาร์ จะอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีลักษณะการเรียงตัวของชั้นหินอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ชั้นหินทรายแป้งสีแดงแกมม่วง สลับกับหินโคลนสีเทา และหินทรายสีแดงซึ่งเกิดจากการสะสมตัว ของตะกอนบกของหมวดหินโคกกรวดในยุคครีเทเซียสตอนต้น หรือในยุค 110 ล้านปี พบซากดึกดำบรรพ์ ได้แก่ ฟันและเงี่ยงฉลามน้ำจืด ฟันและเกล็ดปลากระดูกแข็ง ฟันและเกล็ดจระเข้ กระดองเต่า ฟันและกระดูกของไดโนเสาร์

ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคำ กล่าวว่า เมื่อปี 2536 คณะสำรวจไทย และฝรั่งเศส ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่ป่าโคกผาส้วมแห่งนี้ โดยสันนิษฐานว่า พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ โดยพบฟันของไดโนเสาร์คล้ายกับ สยามโมซอรัส สุธรนิ และอีกส่วนหนึ่งเป็นฟันของไดโนเสาร์ออร์นิโธพอด พวก อิกัวโนดอนทิดศ์ ขณะที่ ฟันอีกหลายซี่ ที่พบไม่สามารถบอกถึงชนิดได้ แต่ก็ได้จำแนกวงศ์ได้ และนี่คือ หลักฐานแรกที่บอกได้ว่า มี ไดโนเสาร์พวกออร์นิโธพอด ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ ประเภทกินพืชขนาดใหญ่ มีสะโพกคล้ายนก ขาหลังทั้งสองข้างมีขนาดใหญ่กว่าขาหน้าสำหรับชิ้นส่วนของซากดึกดำบรรพ์ ทางชาวบ้านที่ได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกผาส้วม ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่กรมทรัพยากรธรณี และ อีกส่วนหนึ่งได้นำมาเก็บรักษาที่ อบต.นาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ ขณะที่ชาวบ้านต้องการให้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน และผู้ที่สนใจ มาศึกษาดูงานต่อไป

อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน 13 ก.พ.55

ภาพ Google