เทศบาลนครอุบลฯจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

เทศบาลนครอุบลฯจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  อสม.ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือการบริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจรักษาโรค ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจแนะนำสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว แนะนำการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน กิจกรรมนำขยะแลกของรางวัล และตรวจคุณภาพน้ำดื่มในครัวเรือน โดยมีกำหนดการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในระหว่าง  วันที่ 22 เมษายน – 4 มิถุนายน 2557 เวลา 16.30 – 20.30 น. ตามตารางดังต่อไปนี้

 

ครั้งที่

วันที่

สถานที่

1

22 เมษายน 2557 กลางซอยชยางกูร 42 (ชุมชนก้านเหลือง)

2

23 เมษายน 2557 วัดบ้านนาควาย

3

28 เมษายน 2557 ศาลาหนองนาควาย

4

29 เมษายน 2557 วัดพระธาตุหนองบัว

5

30 เมษายน 2557 ศาลากลางบ้าน (ชุมชนชยางกูร 2.1)

6

1 พฤษภาคม 2557 วัดป่าแสนอุดม

7

6 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ

8

7 พฤษภาคม 2557 วัดท่าวังหิน

9

8 พฤษภาคม 2557 ศาลากลางบ้านวังสว่าง

10

14 พฤษภาคม 2557 ชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทอง(หลังอู่จิระศักดิ์)

11

15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพระกุมาร

12

19 พฤษภาคม 2557 ข้างแฟลตเคหะชุมชน(หลังโรงเรียนเยาวเรศ)

13

20 พฤษภาคม 2557 ถนนเลียบแม่น้ำมูล (แถวร้านแม่ติ๋ม)

14

21 พฤษภาคม 2557 ทางลงหาดวัดใต้ (สามแยกส้มตำยายบัติ)

15

22 พฤษภาคม 2557 ศาลากลางบ้านใต้สะพานศรีนครินทร์ฯ

16

26 พฤษภาคม 2557 หน้าวัดพลแพน (ถนนพโลรังฤทธิ์)

17

27 พฤษภาคม 2557 วัดแจ้ง

18

28 พฤษภาคม 2557 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)

19

29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่)

20

2 มิถุนายน 2557 ศาลกลางบ้านวังทอง

21

3 มิถุนายน 2557 หน้าวัดศรีแสงทอง

22

4 มิถุนายน 2557 หน้าโรงเรียนปทุมวิทยากร(ถ.เจริญราษฎร์)