ราชภัฏแฟร์

มื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานราชภัฏแฟร์ กินสบายใจ สไตล์คนรักสุขภาพ ซึ่งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทำให้นักศึกษาและเกษตรกรมีรายได้ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ – วันเสาร์แรกของทุกเดือน