เทศบาลนครอุบลฯเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน

เทศบาลนครอุบลฯเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน

 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ในระหว่างวันที่                12 – 15  เมษายน 2557  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงาน  มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ดังนี้

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557

–  เวลา 16.00 น. พิธีถนนเปิดดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบล

–  เวลา 16.30 น. พิธีรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง

–  เวลา 18.00 น. การประกวดเทพีผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557

–  เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

–  เวลา 09.00 น. พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมเป็นปฐมฤกษ์ อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมประดิษฐานบนบุษบกคานหามเพื่อร่วมขบวนแห่บุษราคัม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2557

 เวลา 11.00 น. เล่นสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร

หน้าโรงเรียนอนุบาล

เวลา 15.00 น. เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ครั้งที่ 17 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง   พร้อมชมการแสดงดนตรีฟื้นเมือง

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชน เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย- อินโดจีน ระหว่างวันที่ 12- 15 เมษายน 2557 ณ บริเวณ รอบทุ่งศรีเมือง และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความสุข ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์  สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ หรือ “สงกรานต์บ้านเฮา บ่เมา กะม่วนได้”