สื่อสร้างสุขอุบลฯ เปิดเวทีถก “ทต.ธาตุ พบประชาชน” ชาวบ้านร้อง เร่งแก้ไขระบบสารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

สื่อสร้างสุขอุบลฯ เปิดเวทีถก “ทต.ธาตุ พบประชาชน” ชาวบ้านร้อง เร่งแก้ไขระบบสารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

วันที่ 20 มีนาคม 2557 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก USAID ในการจัดเวทีบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข  ภาคพิเศษ ตอน “เทศบาลตำบลธาตุ ฟังเสียงประชาชน” ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ ในระดับท้องถิ่น

การบันทึกเทปครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรายการ 4 ท่าน คือ 1. จ.ส.อ.ประสิทธิ์ หอมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 2. นายชล โสภา รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 3. นายประวัติ พรมหล่อ รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 4.นายธีระยุทธ สวัสดี ปลัดเทศบาลตำบลธาตุ และนายกมล หอมกลิ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 100 คน

ชาวบ้านต่างเสนอปัญหาด้านต่างๆ เพื่อให้ทางทีมบริหารเทศบาลตำบลธาตุ เร่งปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ อยากให้สร้างสะพานลอยเพิ่ม เพื่อความสะดวก ลดอุบัติเหตุ เร่งแก้ไขเรื่องถนนในชุมชนที่พัง เป็นหลุมบ่อ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ทำคลองระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและใช้งานได้จริง แนะให้ทีมผู้บริหารให้คำนึงถึงประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลัก มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อยากให้เน้นเรื่องการรับรู้ของประชาชนต่อโครงการต่างๆของเทศบาลธาตุ ให้ประชาชนได้รู้ทั่วถึง ทำเสาสัญญาณไฟจราจรแยกโรงเรียนบ้านบัววัด ที่เป็นสาเหตุเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัญหาโรงงานที่สร้างอยู่ในตำบลธาตุ ปล่อยกลิ่นเหม็น น้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานไหลลงไร่นาชาวบ้าน ฝุ่นควันจากโรงสีข้าว ต่อต้านการสร้างโรงโม่หินที่กำลังจะก่อสร้าง เนื่องจากในอนาคตผลที่ได้ไม่คุ้มกับผลเสียที่ตามมา ผลักดันให้สร้างโรงงานขยะขึ้นในชุมชน ลดขยะล้นเมือง สร้างรายได้ให้กับชุมชน ที่สำคัญประชาชนเห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันคือ อยากให้เทศบาลตำบลธาตุพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชน มีรายได้ที่มั่นคง

ทางด้านทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุ เผยมีงบประมาณที่จะใช้ในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย จะเร่งแก้ไขเรื่องไฟฟ้า ถนนให้เร็วที่สุด หากชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนสามารถมาร้องเรียนได้ที่เทศบาลตำบลธาตุได้ สร้างวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการทำประชาคมหมู่บ้าน เปิดช่องทางสร้างเว็ปไซต์ให้ชาวบ้านมาตั้งกระทู้ร้องเรียนได้ ย้ำในอนาคตจะมีสายด่วน รับเรื่องร้องเรียนแน่นนอน นอกจากนั้นทีมผู้บริหารยอมรับว่าการบันทึกเทปครั้งนี้ดีมาก ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆ อีกทั้งยังให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้โดยด่วน

ทั้งนี้การบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข ภาคพิเศษ จะมีอีกเวที คือ ตอน “ผู้สมัครสว.พบประชาชน” ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00น. ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี หากประชาชนท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมเวที เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ สอบถามเพิ่มเติม คุณคนึงนุช วงศ์เย็น 087-3786955

 

ข่าว : ศิริวรรณ วงศ์ทวี