ตัวอย่างผ่าทางตันประมงบัวท่า

ติดตามผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านบัวท่า หลังมีการออกประกาศ ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบัวท่า ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ที่มีอาชีพด้านการทำประมงน้ำจืดมาช้านานหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโยชน์ ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา

หากเสียงของชาวบ้านได้รับความชอบธรรมจากหน่วยงานที่มีอำนาจ และส่วนราชการ ใช้หลักการกระจายอำนาจได้อย่างแท้จริง คำตอบจะสร้างความพึงพอใจและความเป็นธรรมให้กับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืนและพื้นที่บ้านบัวท่า อาจจะเป็นต้นแบบของการจัดการตนเองให้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีบริบทด้านภูมิสังคมที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 14 ก.พ. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

และรับฟังทาง Cleanradio 92.5 MHz
ในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 55 เวลา 16.00-17.00 น.