ภาพเทศกาล “กินสบายใจ ห่างไกลโรคปี2”

เทศกาล “กินสบายใจ ห่างไกลโรค” ปี 2 จัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 21.30 น. ณ บริเวณชั้น G ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานจะมีการ เปิดขายผัก ข้าว สินค้าอินทรีย์ให้แก่ผู้ร่วมงาน การแสดงนิทรรศการ จาก 15 หน่วยงาน มีเวทีเสวนา มีการแสดงบนเวทีมากมาย

โดยปีนี้มีการนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์วางจำหน่ายให้เลือกซื้อมากขึ้น เช่น สมุนไพร พืชหายาก ที่มีสรรพคุณเป็นยาขนานดี มีการโชว์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง การปรุงจำหน่ายอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมที่ระยะหลังไม่พบมีวางจำหน่ายใน ร้านอาหารทั่วไป พร้อมให้ประชาชนเด็กรุ่นใหม่ร่วมทดลองฟาดข้าวซึ่งเป็นวิถีของชาวนาในชนบท

 

We cannot display this gallery