ประปาอุบลฯ เตือนรับมือภัยแล้งปลายท่อน้ำไหลอ่อน

อุบลราชธานี – ภัยแล้งทำให้ลำน้ำมูลที่เป็นแหล่งน้ำดิบใช้ผลิตประปาป้อนชุมชนเทศบาลนคร อุบลราชธานีเข้าสู่วิกฤต ระดับน้ำลดฮวบฮาบทำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เพียง 20% เท่านั้น สำนักงานประปาต้องดึงน้ำจากแหล่งผลิตอื่นมาเสริม ทำน้ำปลายท่อไหลอ่อน แนะประชาชนใช้ภาชนะรองน้ำเก็บไว้ใช้ให้เพียงพอจนกว่าฤดูฝนจะมาถึง

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ขณะนี้แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาใช้ในตัวอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 24.000 ครัวเรือนกว่า 90,000 คน กำลังประสบปัญหา เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลในปัจจุบันน้อยลดลง ทำให้โรงผลิตน้ำท่าวังวังหิน เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ใช้น้ำจากแม่น้ำมูลน้อยสามารถผลิตน้ำประปาเข้าสู่ระบบได้เพียง 20% ของกำลังการผลิตเท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตาม ทางการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วโดยมีการดึงน้ำจากแหล่งผลิตโรงน้ำ ประปาโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ และโรงผลิตน้ำตำบลกุดลาด ที่ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำมูลเข้ามาเสริม จึงยังไม่ถึงกับขาดแคลนน้ำประปา แต่จะเกิดปัญหากับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ปลายท่อส่งน้ำอาจจะได้รับผลกระทบจาก ความดันน้ำที่ลดลงในช่วงนี้ จึงขอให้ประชาชนที่มีภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนี้ และเมื่อเข้าสู่หน้าฝนฝนสถานการณ์น้ำประปาจะกลับมาเป็นปกติ

 

ที่มาข่าว ภาพ : ASTV