ร่วมทุกข์ร่วมสุข : ผ่าทางตันประมงบัวท่า

ติดตามผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านบัวท่าหลังมีการออกประกาศห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด

พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบัวท่า ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ที่มีอาชีพด้านการทำประมงน้ำจืดมาช้านานหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโยชน์ ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา

หากเสียงของชาวบ้านได้รับความชอบธรรมจากหน่วยงานที่มีอำนาจ และส่วนราชการ ใช้หลักการกระจายอำนาจได้อย่างแท้จริง คำตอบจะสร้างความพึงพอใจและความเป็นธรรมให้กับชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืนและพื้นที่บ้านบัวท่า อาจจะเป็นต้นแบบของการจัดการตนเองให้กับชุมชนอื่นๆที่มีบริบทด้านภูมิสังคมที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

ติดตามรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข วันอังคารที่ 14 ก.พ. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น. วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น. วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางโสภณเคเบิ้ลทีวี และรับฟังทาง Cleanradio 92.5 MHz ในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 55 เวลา 16.00-17.00 น.

 ตัวอย่างรายการ