ม.อุบลฯ คึกคัก นักศึกษาจัดงานวันตรุษจีน


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมงานสวัสดีปีใหม่ สุขใจวันตรุษจีน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาภาษาจีน และผู้สนใจ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อีกทั้งร่วมเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีน โดยมีกิจกรรมของนักศึกษา การแสดงบนเวที และการสาธิตการถักเชือก เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557