สคร.7 เตือนประชาชนระวังเป็นโรคตาแดง

สคร.7 เตือนประชาชนระวังเป็นโรคตาแดง หลังเดือนแรกของปีมีผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าวแล้ว 8,207 คน แนะป้องกันโดยการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเป็นประจำ

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เผยว่า  จากรายงานการเฝ้าระวังโรคตาแดง ของกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบว่าตั้งแต่ วันที่ 5 – 25 มกราคม 2557 ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคตาแดงแล้ว 8,207 ราย ส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด (นครพนมสกลนคร มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี) พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 824 ราย โดย จ.อุบลราชธานี มีอัตราป่วยสูงสุด 313 ราย รองลงมา จ.ศรีสะเกษ 286 ราย จ.อำนาจเจริญ 63 รายและจ.ยโสธร 53ราย ตามลำดับ

นพ.ศรายุธ กล่าวว่า สถานการณ์โรคตาแดงยังต้องจับตามองเนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศหนาวเย็นแห้งแล้ง  เอื้อให้กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในโรงงาน นักเรียน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโอกาสเกิดการระบาดจากโรคตาแดงได้  โดยการระบาดของโรคตาแดงเกิดจากการติดเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ โรคนี้สามารถพบการระบาดได้ทุกฤดู และพบมากในฤดูฝน จะติดต่อกันง่ายและรวดเร็วจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ที่ป่วยเป็นโรค ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อไวรัส โดยปราศจากอาการ 2 ลักษณะ คือ ตาแดงอย่างเดียว และตาแดงร่วมกับอาการเจ็บคอจากคออักเสบร่วมด้วย มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน แล้วติดต่อมายังตาอีกข้าง บางรายอาจแพ้แสงเนื่องจากตาดำอักเสบ ทำให้เคืองตามาก

จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขและประชาชนทุกคนช่วยกัน เฝ้าระวัง หากพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน คือ พบผู้ป่วยตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปในโรงเรียน โรงงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทีมSRRTในพื้นที่ควรมีการสอบสวนและควบคุมโรคทันทีหลังจากรับแจ้งเหตุการณ์ และมีการสำรองยาป้ายตาที่รพ.สต.เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยให้เพียงพอและใช้ควบคุมการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้  สำหรับการป้องกันประชาชนควรใช้น้ำ สะอาดล้างหน้า และชำระล้างร่างกาย รวมทั้งการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเป็นประจำ หากมีอาการระคายเคืองตา ควรใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาด ปิดบริเวณรอบดวงตา ประมาณ 20 นาที หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อให้การรักษาเบื้องต้น และไม่ควรใช้ยาหยอดตาหรือถ้วยใส่ยาล้างตาร่วมกับผู้อื่น

นพ.ศรายุธ กล่าวย้ำกับประชาชนอีกว่า โรคตาแดงจะไม่ติดต่อทางการสบสายตา ทางอากาศ หรือรับประทานอาหารร่วมกัน แต่จะติดโดยตรงจากการสัมผัสเชื้อที่อยู่ในน้ำตา ขี้ตาของผู้ป่วย โดยจะเกิดอาการได้ใน 1-2 วัน และสามารถแพร่เชื้อติดต่อผู้อื่นได้ประมาณ 14 วัน โรคนี้จะติดต่อกันได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ในการป้องกันโรค ขอให้ประชาชนล้างมือทุกครั้ง หลังหยิบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน

ข้อความสำคัญ  “ล้างมือบ่อยครั้ง ป้องกันโรคตาแดง”