กินสบายใจปี2 ตอน7

รายการโทรทัศน์กินสบายใจ ปี2 ตอน7  “ทุ่งนาทองสุข ความสุขที่ออกแบบได้”

ไปดูการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ดูการดัดแปลงนำเอารถจักรยานเก่าๆ มาดัดแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ทำเป็นเครื่องสูบน้ำจากบ่อ เพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ และพืชสวนเกษตรในแปลงเกษตร คุณลุงทองสุข มุราษี เกษตรกรตัวอย่างที่บ้านโนนสุขสันต์

กินสบายใจไปกับทุ่งทองสุข นำกินสบายใจโดยนายทองสุข มุราษี

พิธีกร : ศุกวสันต์ วงศ์ธนู , ศิริวรรณ วงศ์ทวี

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี