กินสบายใจปี2 ตอน5

รายการโทรทัศน์กินสบายใจ ปี2 ตอน5  “สุขพอดีที่ศรีถมยาฟาร์ม”

กินสบายใจไปกับสวนผักอินทรีย์ ตะลุยสวนผักอินทรีย์ดูวิธีการปลูกผักแบบอินทรีย์ไปกับคุณศักดิ์ชัย ถมยา และคุณแม่เพียร ถมยา เจ้าของสวนศรีถมยาฟาร์ม

กินสบายใจไปกับศรีถมยาฟาร์ม นำกินสบายใจโดยกับคุณศักดิ์ชัย ถมยา

พิธีกร : ศุกวสันต์ วงศ์ธนู , ศิริวรรณ วงศ์ทวี

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี