ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รับสมัครงานวันนี้-7 กุมภาพันธ์ 57นี้

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป ได้แก่ตำแหน่ง

1. นักสังคมสงเคราะห์

2.นักจิตวิทยาคลินิก

โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สนใจติดต่อสสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น2 ตึกศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dmhweb.dmh.go.th/mhc7 หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-312593 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณภาพ http://www.sci.rmutt.ac.th/2635