อธิบดีกรมที่ดินเร่งรัดออกโฉนดที่ดินแก้ไขปัญหาราษฎรรุกที่ดินของรัฐ

อธิบดีกรมที่ดิน เร่งแก้ไขปัญหาการรุกที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน โดยได้เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินจากการเปลี่ยนหนังสือ สค. 1 ที่รับรองการทำกินในที่ดินก่อน ปี พ.ศ.2497 และการเดินสำรวจเพื่ออกโฉนดที่ดินโดยในพื้นที่ภาคอีสาน จะสามารถออกโฉนดที่ดินได้มากกว่า 5 หมื่นแปลง

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION