ปปจ.อุบลฯแถลงผลงานการปราบปรามการทุจริตปี 56 พบเรื่องร้องเรียนกว่าครึ่งร้อย

ป.ป.ช.อุบล เผยเดือน ก.พ.ทราบใครเข้าวิน ปปจ. ด้านผลงานการปราบปรามการทุจริตปี 56 พบเรื่องร้องเรียนกว่าครึ่งร้อย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 57 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการ แถลงผลงานของ ป.ป.ช.ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56)ต่อสื่อมวลชน

นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการจัดตั้ง ปปช.ประจำจังหวัด มีการดำเนินการด้านการปราบการทุจริต ในกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต สิ้นปีงบประมาณ 2556 มีเรื่องคงค้างจำนวน 27 เรื่องและในปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.56 ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 29 เรื่อง รวมเรื่องกล่าวหาร้องเรียนทั้งสิ้นจำนวน  56 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องกล่าวร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 84 และมาตรา 88 จำนวน 52 เรื่อง และเรื่องพนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้ตามมาตรา 89 จำนวน 1 เรื่อง ,เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2552 จำนวน 3 เรื่อง,เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่งต้องส่งส่วนกลาง จำนวน 23 เรื่อง หากจำแนกเป็นเรื่องกล่าวหาที่เป็น อปท.จำนวน 41 เรื่อง และเป็นของหน่วยงานรัฐอื่นๆ 15 เรื่อง

ด้านผลงานการดำเนินงานได้สรุปสำนวนแล้วเสร็จให้ส่วนกลางทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานของ ป.ป.ช.ส่วนกลาง

ในส่วนของการสรรหา ปปจ.นั้นหลังจากคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 10 คนแล้ว พิจารณาล่าสุด 23 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา จากทั้งหมด 32 จังหวัด คัดเลือกแล้ว 28 จังหวัด โดยทั้ง 5 คนที่ได้จะได้รับหนังสือจาก ปปช.ส่วนกลางโดยตรง เพื่อไปตรวจสุขภาพจิตและชี้แจงกับ ป.ป.ช.ส่วนกลางอีกครั้ง และคาดว่าไม่เกินวันที่ 2 ก.พ.จะได้รับการเปิดเผยให้ทราบต่อไป

ทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี