ช็อก! คนอีสานเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีมากที่สุดในโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดี มากที่สุดในโลก เตรียมเสนอรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติ

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ้านเขว้า อำเภอเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ในวันนี้ (11 ก.พ.55) เพื่อติดตามความพร้อมในการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ ในการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยรอผ่าตัด จากโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ ว่า ขณะนี้โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นปัญหาที่น่าตกใจเพราะพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในโลก สาเหตุจากการรับประทานปลาที่มีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กำลังรณรงค์ป้องกันและรักษามะเร็งในระยะเริ่มต้นดังนั้น จะเสนอปัญหานี้กับรัฐบาล เพื่อประกาศเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ สำหรับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการจะทำเป็นหลักสูตรเรื่องการป้องกันทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ให้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ให้ความรู้ทำความเข้าใจกับประชาชน ส่วนโรงพยาบาลชุมชนจะสนับสนุนให้มีเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบดิจิตอลทุกแห่ง และ ฝึกอบรมพยาบาลให้เป็นผู้ตรวจอัลตร้าซาวด์แล้วส่งผลปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอินเทอร์เนตได้ผลตรวจทันทีสำหรับการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะแรก จะพัฒนาในโรงพยาบาลหลักในภาคตะวัน 4 แห่ง คือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานีให้มีศักยภาพมากขึ้น

ข้อมูล : NNT

ภาพ : Google