อุบลฯ แจกคูปองสินค้าเเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบน้ำท่วมรอบ 2

ว่าที่ร้อยเอก คมสันต์ ดุษฎีเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักการพลังงาน จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้จัดโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการมอบคูปองส่วนลด ซื้อสินค้าประหยัดพลังงานมูลค่า 2,000 บาทต่อหนึ่งครัวเรือน เป็นรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 และยังไม่ได้รับคูปองสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยนำหลักฐานประกอบการรับคูปอง ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 2 ฉบับ ตรวจสอบรายชื่อการรับคูปองได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานพลังงาน จ.อุบลราชธานี เมื่อได้รับคูปองแล้วนำไปแลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 จากร้านที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่ง คูปองดังกล่าวไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

สำหรับผู้ที่รายชื่อตกหล่น หรือไม่สามารถไปรับคูปองตามจุดต่างๆ ที่กำหนด ติดต่อขอรับคูปองสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ สำนักงานพลังงาน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-285-516 และ 045-317-281

ข้อมูล :  ASTV

ภาพ Google