เบื้องหลังอบรมผลิตวิดีทัศน์รู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่น4 ดงบัง

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สอนหลักสูตรอบรมผลิตสื่อหนังสั้นรู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่ 4 ในวันที่วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ต.หนองบ่อ จ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรและหน่วยงานราชการ นายปิยทัศน์ ทัศนิยม วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง
นายโพธิ์ชัย สิงห์ดง วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นางสาวนงเยาว์ อุดมรันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ดร.สังวาล สมบูรณ์ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลฯ นางจุฬาพร คำรัตน์ สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนั้นยังมีชาวบ้าน บ้านดงบังเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

 

We cannot display this gallery