เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : คพข.คุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ประเด็น “คพข.คุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า” ในวันวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา คือ ผู้บริหาร สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลัง งาน นายคำพอง เทพาคำ จังหวัดอุบลราชธานี นางสุวรรณา สาคร จังหวัดศรีสะเกษ นายเลิศศักดิ์ มูลสาร จังหวัดยโสธร นายคงภพ มณีวรรณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี นายสุพรรณ สาคร ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ รับชมนิทรรศการ และการแสดงดนตรีนำเข้ารายการ วงแหวงกูปรี นอกจากนั้นยังมีผู้ที่สนใจที่เดินอยู่บริเวณชั้น g สุนีย์ เข้าร่วมรับฟังอีกด้วย

 

We cannot display this gallery