เบื้องหลังอบรมผลิตวิดีทัศน์รู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่3 บ้านดงยาง

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สอนหลักสูตรอบรมผลิตสื่อหนังสั้นรู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่ 3 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงยาง ต.กอเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรและหน่วยงานราชการ นายปิยทัศน์ ทัศนิยม วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นายโพธิ์ชัย สิงห์ดง วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นางสาวนงเยาว์ อุดมรันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ดร.สังวาล สมบูรณ์ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลฯ นางจุฬาพร คำรัตน์ สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากนั้นยังมีชาวบ้าน บ้านดงยางเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

We cannot display this gallery