รองนพ.สสจ.อุบลฯ เตือน ปชช. “ซองยาต้องมีชื่อยา” ชี้ อย่าหลงเชื่อ ซื้ออาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริง

รองนพ.สสจ.อุบลฯ เตือน ปชช. “ซองยาต้องมีชื่อยา” ชี้ อย่าหลงเชื่อ ซื้ออาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา(8 พย.56) เวลา 16.00น. เครือข่ายเภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.อุบลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงาน มหกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค ที่บริเวณศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี  เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดการบริโภคที่ปลอดภัย ซองยาต้องมีชื่อยา และไม่ซื้อ ไม่ใช้อาหารเสริมทีโฆษณาเกินจริง

โดยมีนายนายลำพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันนี้ คือการปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ 10 คัน แห่ไปในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบเป็นเวลา 7 วัน เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเชิงรุก รู้สิทธิผู้บริโภคของตนเอง สื่อมวลชนร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง

โดยเครือข่ายเภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภคจ.อุบลฯ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ แก้ไขปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์ในชุมชน นำร่อง 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง วารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ เขมราฐ พิบูลมังสาหาร เขื่องใน และอำเภอตระการพืชผล ผลจากการดำเนินการพบยาสเตียรอยด์ ร้อยละ 32 ของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจทั้งหมดและพบผู้ป่วยได้รับอันตรายจากสเตียรอยด์ถึง 16 คน ซึงถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง จึงนำมาสู่การจัดงานในวันนี้

นายลำพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนให้รู้จักสิทธิผู้บริโภคของตนเอง ไม่ซื้อ ไม่ใช้ อาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริง ซองยาต้องมีชื่อยา ที่สำคัญต้องตระหนักถึงพิษภัยการบริโภคของตนเองด้วย

นายลำพูน ฉวีรักษ์ กล่าวอีกว่า “แน่นอนว่าถ้าปัญหาเหล่านี้มิได้รับการแก้ไข นอกจากผู้บริโภคจะต้องประสบกับภาวะเสี่ยงแล้ว ปัญหานี้จะยังไปถึงการเปลี่ยนยาบ่อย ๆ ใช้ยาซ้ำซ้อน กลายเป็นปัญหาการใช้ยาฟุ่มเฟือย ไม่เหมาะสม สุดท้ายปัญหาก็ตกไปเป็นของทุกคน คือ ภาระค่ายาที่สูงขึ้นในที่สุด”

ทีมข่าวสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี