อุบลฯเตรียมประชุมแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัมพูชา

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา ว่า ได้มีการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน การประชุมความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับส่วนราชการและอำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ประสานกับ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาค 3 แล้ว ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดประชุมในโอกาสต่อไปทั้งนี้ ได้แบ่งมอบภารกิจกำกับดูแลในส่วนของประชาชน มอบนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแล ข้าราชการสังกัดส่วนราชการต่างๆ มอบหัวหน้าส่วนราชการ กำกับดูแล นักเรียน นักศึกษา มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตและมัธยมศึกษา เขต 29 กำกับดูแล

กรกช ภูมี/สวท.อุบลฯ/สปข.2 รายงาน

ข้อมูล :  NNT

ภาพ  Google