สธ.อุบลฯ งัดหลัก 3 อ. 2 สู้เบาหวานเด็กไทย

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ประเด็นที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 ใน 3 หรือประมาณ 1.2 ล้านคน ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยมาก่อน และ ผู้ป่วยบางส่วนรู้ตัวแล้วแต่ไม่รักษา มีผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพียง 29% อีกประมาณ 70% คุมระดับน้ำตาลไม่ได้ เกิดโรคแทรกซ้อน ทั้งโรคหัวใจ เท้าเน่า ไตวาย เป็นต้น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องทำความรู้จักและเข้าใจโรค เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติ ลดปัจจัยเสี่ยง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมไม่ได้ ในระยะยาวจะส่งผลกระทบเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย ทั้งหลอดเลือด ระบบประสาทส่วนปลาย และอวัยวะอื่นๆ นำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนในอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตา ไต เส้นประสาทและสมอง หัวใจ หรือเกิดปัญหาที่เท้า รวมทั้งแผลเรื้อรังที่เกิดจากโรคเบาหวาน การเกิดภาวะแทรกซ้อนส่งผลให้เกิดความพิการทางร่างกายกระทบต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว
นพ.ศรายุธ กล่าวต่ออีกว่า โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้ โดยการสร้างเสริมสุขภาพ อย่าให้น้ำหนักตัวมากเกิน ดำรงชีวิตด้วยหลัก “3 อ. 2 ส.” ได้แก่ อ.แรก – อาหาร เลือกรับประทานอาหารไม่หวานจัด มันน้อย เค็มน้อย รับประทานปริมาณเหมาะสม มีผักและผลไม้พอเหมาะ อ.2 – ออกกำลังกาย ประมาณ 50-60 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ หรือให้ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์ อ.3 – อารมณ์ ไม่ตึงเครียด จัดการความเครียดอย่างเหมาะสม ทำจิตให้สงบ มีสมาธิ ส.แรก – งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่มีควันบุหรี่ ส.2 – งดดื่มสุรา นอกจากนี้การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและควบคุมให้ได้ตามเป้าหมาย จะช่วยลดอัตราความพิการ การเสียชีวิตที่เกิดจากโรคเบาหวานได้ โดยวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันรณรงค์เบาหวานโลก มีคำขวัญการรณรงค์ คือ “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน” จึงขอเชิญชวน ประชาชนที่ยังไม่เคยตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเลย ควรจะไปรับการตรวจคัดกรองจาก อสม. โรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ ในสถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน เพื่อตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน ทุกแห่ง

 

 

ที่มา ข่าว : เนชั่น ที่มา ภาพ : ร่วมด้วยช่วยกัน1677