แนะปลุกจิตสำนึกสร้างวินัยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

อุบลราชธานี – สื่อสร้างสุขอุบลฯ เสวนาเรื่อง วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พบไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะกลัวทรงผมเสีย แนะทางแก้ต้องสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็ก เลิกความคิดทำอะไรมักง่ายคือไทยแท้ ขณะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีงัดมาตรการเด็ดตัดแต้มนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎจราจร

วันนี้ (16 ต.ค.) ที่ห้องศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของ USAID จัดเวทีเสวนาร่วมทุกข์ร่วมสุขวิเคราะห์ความสำเร็จการทำวิจัย “วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สำรวจพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย กับบุคคลภายนอก เพื่อลดปริมาณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยเชิญนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น

พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรโพธิ์ศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้วิจัยโครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 24 อ.วารินชำราบ ไปอำเภอเดชอุดม ตามจุดกลับรถมากที่สุด โดยจุดเสี่ยงเริ่มตั้งแต่จุดกลับรถตลาดเจริญศรี เทศบาลตำบลแสนสุข ถึงจุดกลับรถหน้าเทศบาลตำบลศรีไค อ.วารินชำราบ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทั้งสัญญาณไฟแดง ขับรถย้อนศร จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

พฤติกรรมผู้ใช้รถที่ขาดจิตสำนึก ไม่มีวินัยด้านจราจรเป็นปัจจัยสำคัญ รองลงมาเกิดจากกายภาพของถนน ผลการวิจัยชิ้นนี้ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแขวงการทางอำเภอวารินชำราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันหาทางแก้ไข ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งสัญญาณจราจร รวมทั้งป้ายเตือนเพิ่มเติม ทำให้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงต่างๆ ลดลง

ขณะที่ ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้ความเห็นว่า ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญคือขาดจิตสำนึกและไม่มีวินัยของผู้ใช้รถ ต้องแก้จิตสำนึกคนใช้รถ ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เหมือนเด็กอนุบาลของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีระเบียบวินัยมาก คนญี่ปุ่นไม่จอดรถซ้อนคัน และไม่กลัวทรงผมจะเสียเพราะสวมหมวกนิรภัย การขาดจิตสำนึกของคนไทยเป็นปัญหาใหญ่ของภาคพลเมือง และกลายเป็นภาระใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยคนเจ็บและคนตายจากอุบัติเหตุ

ขณะนี้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์ สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ หากฝ่าฝืนก็จะตัดแต้ม มีผลต่อการขอจบการศึกษา เมื่อเข้มงวดเอาจริงทำให้ปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมีสถิติลดลง

ด้านนายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุว่า จังหวัดอุบลราชธานีในปีที่ผ่านมายังคงมีแนวโน้มอุบัติเหตุสูงขึ้น โดยปีงบประมาณ 2556 พบมีผู้เสียชีวิตเพิ่มจากปีที่แล้วจาก 172 คน เป็นกว่า 200 คน สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากปัจจัยทั้งสภาพถนน ยานพาหนะไม่พร้อมใช้งาน และคนใช้รถประมาท จึงเสนอให้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตลงให้เหลือ 3 คนต่อแสนประชากร โดยรณรงค์ต่อเนื่องนาน 4 ปี ระหว่างปี 2557-2561

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความเห็นสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญคือ การขาดวินัย ขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ส่วนสภาพถนนและรถเป็นปัญหารองลงมา การแก้ไขที่ถูกจุดคือ การรณรงค์ให้ทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้สามารถชมเทปรายการย้อนหลังได้ที่สร้างสุขแชนเนล, วีเคเบิลทีวี, โสภณเคเบิลทีวี, ราชธานีเคเบิลทีวี และทางทีวีดาวเทียม Next step ช่องของดีประเทศไทย รวมทั้งสถานีวิทยุ Clean radio FM 92.50 MHz อุบลราชธานี

ที่มาข่าว , ภาพ : ASTV