ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เตือนระวังอุบัติเหตุจาก พลุ ปะทัด ดอกไม้ไฟ ช่วงออกพรรษา

ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เตือนระวังอุบัติเหตุจาก พลุ ปะทัด ดอกไม้ไฟ ช่วงออกพรรษา

นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เปิดเผยว่า  ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี  จะมีผู้ป่วยอุบัติเหตุจาก พลุ ปะทัด และดอกไม้ไฟ  เข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก  เฉพาะในช่วงเดือนของวันออกพรรษาจะมียอดผู้ป่วยมากกว่าทุกเดือนตลอดปี  ซึ่งในเดือนตุลาคม 2555  มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาถึง 93 ราย (แบ่งเป็นเพศชาย 88 คน  เพศหญิง 5 คน ,อายุต่ำสุด  2 ปี และสูงสุด 78 ปี) และสำหรับในปีนี้ แม้จะยังไม่ถึงวันออกพรรษา  แต่มีผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2556  แล้วจำนวน  19 ราย (ผู้ป่วยเป็นเพศชายทั้งหมด  , อายุต่ำสุด 4 ปี และสูงสุด 31 ปี)    และบริเวณบาดแผลที่พบมากคือ  นิ้วมือ  แขน  ดวงตา  ลำตัวและใบหน้า  และมีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องกลายเป็นคนพิการ

อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเด็กและเยาวชน  ดังนั้นผู้ปกครองทุกคนควรดูแลการเล่นของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด   และคอยตักเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งควบคุมสถานที่เล่นโดยไม่ควรเล่นใกล้กับเสาไฟฟ้าและแหล่งเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น เตาแก๊ส  ถังน้ำมัน   เป็นต้น  เพื่อป้องกันประกายไฟที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้  แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นควรรีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที  ซึ่งสามารถทำได้โดยการระงับเหตุที่เกิดกับตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นสาเหตุจากความร้อน  ดังนั้นน้ำสะอาดจึงถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด  หลังจากนั้นควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที   เนื่องจากผิวหนังของผู้ป่วยถูกทำลาย ซึ่งเชื้อโรคจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย   และไม่ควรนำสิ่งแปลกปลอมทาที่บริเวณแผลของผู้ป่วยโดยเด็ดขาด  เช่น  ยาสีฟัน  เกลือ น้ำปลา น้ำหมาก  เป็นต้น  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำแผลให้ผู้ป่วยและยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานจากการล้างแผลและเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกด้วย

ข่าว : วิชิราภรณ์

บรรณาธิการข่าว  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sunpasit.go.th

ภาพ http://www.moph.go.th/ops/iprg/news_pic/0i8glu8opm4g.png