สร้างอนาคตไทย2020 อุบลฯได้อะไร

นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รายการผู้ว่าฯพบประชาชน ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2556

– 19 ตค.56 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกฯและรมต.เกษตร มาราชการอุบลฯ ศรีสะเกษ
ติดตามสถานการณ์อุทกภัย
การแข่งขันเรือยาวตระการพืชผล
สร้างอนาคตไทย 2020 ศูนย์โอท้อปอบจ.อุบลฯ อุบลได้อะไร
1.ปรับปรุงรถไฟทางคู่ กทม.-อุบลราชธานี ต่อไปรถไฟจะไม่เข้าช้า
2.ทางถ.มิตรภาพ (ทางหลวง23) , โชคชัยเดชอุดม (ทางหลวง24) เป็น 4 เลนตลอดสาย
3.สถานีกระจายสินค้า สร้างเมืองใหม่กระจายความเจริญ ต้นทุนขนส่งถูกขึ้น
กรณีลาวแอร์ไลน์ตกแม่น้ำโขง 16 ตุลาคม 2556
17 ตค.56 ถวายถุงยังชีพช่วยวัดที่ประสบอุทกภัย ขณะนี้คลี่คลายแล้ว เริ่มสำรวจความเสียหาย ขอขยายวงเงินไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปแล้ว
ประชุมแผนบริหารจัดการน้ำ จะทำแผนอย่างไร
– อุบลฯเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล