เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : บทเรียนน้ำท่วมไร่ใต้ สู่การร่วมใจแก้ไขปัญหา

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย  บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ประเด็น “บทเรียนน้ำท่วมไร่ใต้ สู่การร่วมใจแก้ไขปัญหา” ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ บ้านไร่พัฒนา หมู่13 (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา คือ นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอดิศักดิ์ ชาววัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้นชาวบ้านระแวกในนั้น ให้ความสนใจเข้าร่วมรายการเป็นจำนวนมาก

 

We cannot display this gallery