คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัด “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13ตุลาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีเปิด “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2556” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมทางด้านวิชาการจำนวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ 7 สนามสอบที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวนมากที่แจ้งความประสงค์และมาสมัครสอบคัดเลือกจำนวนมาก และในส่วนของการเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่13-28ตุลาคม 2556  และเฉพาะในส่วนของค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกนั้น ได้กำหนดจัดขึ้นก่อนแล้ว ในระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี