“ชัจจ์”มอบนโยบายเร่งฟื้นฟูระบบขนส่ง-อนุมัติงบซ่อมแซมถนนที่อุบลฯ

 

ที่ จ.อุบลราชธานี วันนี้ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม เร่งหน่วยงานฟื้นฟูโครงการพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง ให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย เน้นความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่จัดซื้อจัดจ้าง ขบวนการก่อสร้างฟื้นฟู

โดยชี้แจงถึง สถานการณ์อุทกภัยครั้งรายแรงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติในด้านต่างๆ เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะถนนสายรองและการดูแลของกรมทางหลวงชนบท และได้อนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซม 4,954 ล้านบาท และงบประมาณเพิ่มเติมให้คณะรัฐมนตรีวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา 123 โครงการ งบประมาณ 1,468 ล้านบาท โดยมีโครงการฟื้นฟูและเร่งกว่า 40 โครงการ วงเงินงบประมาณ 139.80 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ผู้รับจ้างทั้งหมดได้วางโครงร่างเพื่อที่จะซ่อมแซมถนนต่อไป

ข้อมูล : ASTV ผู้จัดการ

ภาพประกอบ INTERNET

77 NATION