ภาคประชาสังคมอุบลฯร่วมพัฒนารายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข”

ภาคประชาสังคมอุบลฯร่วมพัฒนารายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ชี้ใจกว้างหาได้ยากในสื่อปัจจุบัน

สื่อสร้างสุขอุบลฯ เชิญภาคประชาสังคมฯ แนะนำติชมรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลังผลิตรายการตัวอย่าง “ผ่าทางตันประมงบัวท่า” จี้ต้องหาทางออกให้ชัดเจน

18 มกราคม 2555 ห้อง Business Center โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี : สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพานจากการสนับสนุนของ USAID จัดเวที Comment Pilot Show

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม รวมถึงชาวบ้านบ้านบัวท่า เข้าร่วมจำนวน 40 คน

ลักษณะเวทีเป็นการนำเสนอรายการจากเทปแรกที่ได้จากการนำเสนอประเด็นที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในชื่อประเด็น “ผ่าทางตันประมงบัวท่า” เป็นเรื่องของชาวบ้านบัวท่า ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ที่มีอาชีพด้านการทำประมงน้ำจืดมาช้านาน แต่ได้รับผลกระทบจากประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโยชน์ ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554

ใจความโดยสรุปที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและผู้เข้าร่วมเสนอแนะนำคือ ควรเสริมประวัติความเป็นมาของชุมชน รายได้และผลกระทบ มีความรอบด้านให้มากขึ้น เสนอปัญหาให้ชัดเจน มีการเสนอทางออกในเวที เทคนิคการตัดต่อยังไม่ราบรื่นนัก
ซึ่งทีมงานก็น้อมรับคำแนะนำ ติชม และพร้อมที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” จะเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน บันทึกรายการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี ในวันอังคาร เวลา 23.00-24.00 น. วันศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 18.00-19.00 น. , วีเคเบิ้ล และ สถานีวิทยุ Cleanradio 92.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น. และทาง http://www.sangsook.net เริ่มออกอากาศครั้งแรก 14 กุมภาพันธ์ 2555 นี้

[nggallery id=21]