สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน

ดร.วิเศษ ภูมิวิชัย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ในงาน สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 โดยมีนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และจัดแสดงผลงานดีเด่น รวม 15 รายการ ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิก ป.1-3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รางวัลเหรียญทอง 6 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ โรงเรียนบ้านโนแดง โรงเรียนบ้านยุ่งมะแลง โรงเรียนบ้านคูเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง โรงเรียนบ้านสระสมิง รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกก่อง โรงเรียนบ้านสำโรง และโรงเรียนที่ได้แสดงผลงานดีเด่น 3 รายการ คือ โรงเรียนบ้านโพนเมือง โรงเรียนบ้านสำโรง และโรงเรียนบ้านโคกก่อง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง นับเป็นความภูมิใจของชาวอุบลราชธานี ที่แสดงความสามรถ และการจัดการศึกษาพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติตามลำดับต่อไปกรกช ภูมี เรียบเรียง /นางสาวพัชรีวรรณ สุภาพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พิมพ์/สวท.อุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.)   Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์http://thainews.prd.go.th