ม.ราชภัฏอุบลฯ รับรายงานตัวนักศึกษาโควตา

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดี และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวนกว่า 300 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,784 คน ในส่วนของการรับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปคาดว่าจะมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

[nggallery id=20]