เบื้องหลังกินสบายใจปี2 เทป4 : สวนสละชิดตะวัน

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจากผู้บริโภค ได้แก่ นางสาวปัทมาพร  ละเลิศ นางสาวศิริรัตน์  พิพัฒน์พันธ์  ลูกทัวร์ นายสุรชัย  สุวรรณา   เจ้าของสวนสละชิดตะวัน นางพรรณี   สุวรรณา  เจ้าของสวนสละชิดตะวัน นางจันทร์ทิพย์  ทีคะโครต  สวนชิดตะวัน โดยมีคุณศุกวสันต์ วงศ์ธนู และนางสาวศิริวรรณ วงศ์ทวี รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ

นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเกษม และชาวบ้านบ้านผึ้งตกให้ความสนใจเข้าร่วมการบันทึกเทปรายการด้วย

โดยบันทึกเทปรายการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พศ. 2556 ณ. สวนสละชิดตะวัน  บ้านผึ่งตก  ตำบลโนนผึ่ง อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

[nggallery id=218]