เบื้องหลังกินสบายใจปี2 เทป2 : ข้าวฮางงอกศรีวิสุทธิ์

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจากผู้บริโภค ได้แก่ นางสาวศุดลักษณ์  สันติกุลธานี ลูกทัวร์จากเทศบาลเมืองวารินชำราบ นางสุวดี  บุญจริง  บุญจริง  เด็กชายปรวัฒน์  แจ่มศรี เด็กชายธนภัทร  บุญจริง  ลูกทัวร์จาก หจก.อินโดจีน เกทเวย์ทราเวล นายทรัพย์สิน  บุญมา ลูกทัวร์จาก UMP (มือกล้อง)  และนางวิสุทธิ์  ศรีสุระพล  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธิ์ หรือเจ้าของแบรนด์ข้าวฮางงอกศรีวิสุทธิ์ นอกจากนั้นยังมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่อสม.ใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมบันทึกเทปรายการด้วยค่ะ

โดยบันทึกเทปรายการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2556 ณ. 245 หมู่ 13 ถ.รอบเมือง เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

[nggallery id=227]