เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ตอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กเยาวชน

การบันทึกเทปเวทีเสวนา รายการโทรทัศน์ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ตอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา เด็กเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ค่ะ 1.นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ตำบลคำน้ำแซบ (ขวาสุด) 2. นางพิสมัย มีชัย หน.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. น้องตั้ว ตัวแทนเด็กเยาวชนจาก ทต.คำน้ำแซบ 4. นางระวีวรรณ แก่นเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
5. นางสาวกศณภา แฝงสีพล นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองเหล่า
6. ตัวแทนเด็กเยาวชนจาก อบต.หนองเหล่า
7.นางปัทมาภา พิมพ์พันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.ป่าโมง นอกจากนั้นก็ยังมีสภาเด็กและเยาวชนจากตำบลต่างๆ และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

[nggallery id=226]