ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์(EU)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ตึกอธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ได้จัดแถลงข่าวโครงการสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์(EU) ภายใต้ชื่องานว่า “รักโลก รักเด็กชายอินทรีย์” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวคือนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศ.ดร.อินทิรา ซาร์ฮี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท ผอ.สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลฯเข้าร่วมงาน และตัวแทนเกษตรกรจำนวน 10 หมู่บ้านในจ.อุบลฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ

 

[nggallery id=225]