อปท.อุบลฯเจ๋ง! จับมือพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานการปั้นเตา ปั้นหม้อ สานตระกร้า ทอเสื่อ

อปท.อุบลฯเจ๋ง! จับมือพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานการปั้นเตา ปั้นหม้อ สานตระกร้า ทอเสื่อ

มรภ.อุบลฯ จับมือสื่อและท้องถิ่นเปิดเวทีถก พลังเด็กเปลี่ยนโลก พัฒนาเด็กเยาวชนจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการทำเทียนหอม เพาะเห็ด ปั้นหม้อ และเครื่องจักสาน แนะเทศบาลตำบลเปิดพื้นที่ให้เด็กขายผลิตภัณฑ์ เพื่อเกิดรายได้ ด้านเด็กเผยหลังร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าถาม และมีภาวะผู้นำมากขึ้น เพราะได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
วันนี้ (7 ก.ย.2556) ที่ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานโดยศูนย์บริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อบต.ป่าโมง อบต.หนองเหล่า และสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี จัดเวทีเสวนาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ พลังเด็กเปลี่ยนโลก ตอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการพัฒนาเด็กเยาวชน มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กเยาวชนและพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน และครูในโรงเรียนใกล้เคียง โดยมีนายกมลหอมกลิ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ
นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ กล่าวว่า นโยบายของทางเทศบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งสภาเด็กเยาวชนตำบลคำน้ำแซบขึ้นมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่ให้มาทำความรู้จักกัน พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นช่องทางขยายสู่การทำงานหรือประสานงานกับเครือข่ายอื่นๆต่อไป
นางพิสมัย มีชัย หัวหน้ากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ กล่าวว่าเดิมเด็กเยาวชนตำบลคำน้ำแซบจะต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยรู้จักกัน เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมสภาเด็กเยาวชนตำบลคำน้ำแซบแล้ว เด็กจะสนิทสนมกันมากขึ้น กล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็นกับผู้ใหญ่ และเห็นได้ชัดคือเด็กมีศักยภาพมากขึ้น
นายพงศธร สองสี กรรมกาสภาเด็กเยาวชนตำบลคำน้ำแซบ พูดถึงกิจกรรมของเด้กและเยาวชนว่า ปัจจุบันสภาเด็กเยาวชนตำบลคำน้ำแซบมีสมาชิก 15 คน มีกิจกรรมที่ทำหลากหลายและต่อเนื่อง ในเรื่องภุมิปํญญาท้องถิ่น ได้ทำกิจกรรมวัยใสใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการไปเรียนรู้วิธีการปั้นเตา ปั้นหม้อ สานตระกร้า ทำเสื่อกับชาวบ้านในตำบลคำน้ำแซบ ทำให้เยาวชนรู้ว่าในชุมชนเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายๆอย่างที่พ่อแม่ใช้ประกอบอาชีพมายาวนาน ถือเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตคนในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนไปด้วย หลายๆกิจกรรมของสภาเด็กเยาวชน ทำให้ตนได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง กล้าคิด กล้าเสนอความเห็น และมีภาวะผู้นำมากขึ้น
นางสาวกศณภา แฝงสีพล นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองเหล่า เผย อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน เป็นชุมชนชนบท เด็กเยาวชนรวมตัวได้ค่อนข้างยาก ต้องใช้อาชีพและรายได้เป็นตัวดึงให้เด็กเยาวชนเข้ามาทำกิจกรรมกับสภาเด็กเยาวชน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน ที่ผ่านมามีกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม ในนามสภาเด็กเยาวชน ซึ่งทำให้เด็กเยาวชนได้รู้จักวิธีการทำงาน ฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่น และได้เปิดโลกทัศน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายในตัวจังหวัดอุบลฯ เช่น งานถนนเด็กเดิน จนพัฒนาสู่เยาวชนจิตอาสา ทำถังขยะไปแจกในชุมชนของตัวเอง

นางปัทมาภา พิมพ์พันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.ป่าโมง กล่าวว่าในพื้นที่อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม ได้ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้การทำเทียนหอม ทั้งเทียนหอมสมัยใหม่ และเทียนหอมศิลปะ ทำให้เด็กๆรู้สึกสนุก สนาน วันเสาร์-อาทิตย์จะรวมตัวกันมาทำเทียน สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเด็กเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตัวเองคือ เขาพยายามคิดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เทียนของตัวเองอย่างไร แล้วไปซื้อของมาทำ

ในการบันทึกเทปรายการ มีการสาธิตการทำเทียนหอมของสภาเด็กเยาวชนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม การทำขนมข้าวโป่งโบราณของสภาเด็กเยาวชนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน นิทรรศการการปั้นหม้อของชุมชนช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ ติดตามชมเทปรายการพลังเด็กเปลี่ยนโลกในช่อง sangsook วีเคเบิ้ลทีวี และ www.sangsook.net