ชาวอุบลฯ ยกขบวนเข้ากรุงพบ กกพ.ค้านอนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

ชาวบ้านคำสร้างไชย อ.สว่างวีระวงศ์ ซึ่งต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ตบเท้าขึ้นรถไฟเข้าเมืองกรุง ถามความชอบธรรมจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีมติให้สร้างโรงไฟฟ้ากลางชุมชนได้ ทั้งที่เสนอรายงานผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับคณะกรรมการไปแล้ว

ที่สถานีรถไฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านคำสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี กว่า 20 คน นำโดย น.ส.สดใส สร่างโศก รวมตัวเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังในกรุงเทพฯ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีหนังสือลงวันที่ 18 มกราคม 2555 แจ้งให้ชาวบ้านที่ต่อต้านทราบว่า มีมติไม่เพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าที่ได้ออกให้แก่บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด เนื่องจากเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงได้คำนึงถึงข้อกังวลในประเด็นต่างๆ แล้ว

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านคำสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ ได้ร้องคัดค้านไม่ให้ก่อสร้าง เพราะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคำสร้างไชย รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลท่าช้างอีก 4 หมู่บ้าน จึงเห็นว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่นำขอเสนอผลกระทบที่ชาวบ้านส่งไปให้ประกอบกาพิจารณา

จึงพร้อมใจเดินทางด้วยรถไฟไปยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงและให้เหตุผลในการให้อนุญาตสร้างโรงไฟฟ้า รวมทั้งขอทราบเหตุผลที่ไม่เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทบัวสมหมายไบโอแมสจำกัด

ทั้งที่ ผลการศึกษาพบว่าการสร้างโรงไฟฟ้าในจุดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน รวมทั้งมีผลต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า โดยกลุ่มชาวบ้านทั้งหมดจะเดินเท้าไปถามหาความโปร่งใสการให้อนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในเช้าวันพรุ่งนี้ (2 ก.พ.)

สำหรับการร้องคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีการเสนอผลการวิจัยของนักวิชาการเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดกับชาวบ้าน และที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ลงมารับฟังคำเห็น พร้อมระบุมีผลกระทบกับชาวบ้านจะมีการทบทวนการให้อนุญาตสร้างโรงไฟฟ้า

แต่สุดท้ายก็ได้อนุญาตให้ทำการก่อสร้างได้ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการทบทวนดังกล่าว

ข้อมูล ภาพ : ASTV ผู้จัดการ