ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน อุบลฯรุกลดยอดผู้ประสบอุบัติเหตุ

รายการผู้ว่าพบประชาชน ประจำวันเสาร์ที่ 7 กย. 56 นายสุทธินันท์ บุญมี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

– ทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 9 แสน 4 หมื่นบาท จากมูลนิธิคุณพุ่ม
– โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
– การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
– การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเกิดจากมือมนุษย์ สหภาพยุโรป
– 3-6 กันยายน 2556 กรรมาธิการดูเขตแดนไทยกัมพูชา
– 2554-2563 ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
– มติคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร