ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง ช่างภาพ/ตัดต่อ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก