เกษตรอุบลฯ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา

นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นเงินสดในอัตราไร่ละ 1,260 บาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยจะสนับสนุนแก่เกษตรกรจำนวนไม่เกิน 10 ไร่ ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการทำงาน จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนยางมีความสะดวกและรวดเร็ว

ที่มาข่าว : ASTV
ภาพ :  http://www.doae.go.th/uploads/ubonratchathani-20130603-105117_thumb.JPG