ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ วัดบ้านยางน้อย ร่วมกับ มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ “โครงการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม พรหมวชิรญาณ ๒ แผนกสามัญศึกษา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านยางน้อย โดยผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๓๕๙ บาท นอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร และนักเรียนอีกด้วย