ม.อุบลฯ ตระหนักความปลอดภัย จับมือ สนง.ขนส่ง จ.อุบลฯ อบรมความรู้กฎจราจรและทำใบอนุญาตขับขี่แก่ นศ. “รู้กฎ รู้วินัย ขับขี่ปลอดภัย”

ม.อุบลฯ ตระหนักความปลอดภัย จับมือ สนง.ขนส่ง จ.อุบลฯ อบรมความรู้กฎจราจรและทำใบอนุญาตขับขี่แก่ นศ. “รู้กฎ รู้วินัย ขับขี่ปลอดภัย”

สำนักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับ  สภานักศึกษา  จัดโครงการอบรมความรู้วินัยจราจร และทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์นอกสถานที่ “รู้กฎ รู้วินัย ขับขี่ปลอดภัยปลอดภัยแน่นอน”  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  นำโดย นางจุฑาทิพย์  มูลสารชัยยศ  หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับขี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำรถโมบายเคลื่อนออกบริการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ให้กับบุคลากร และนักศึกษา โดยในช่วงเช้าได้จัดอบรมความรู้วินัยจราจร และทดสอบ ส่วนช่วงบ่ายทดสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

นายครรคิต  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องจากโครงการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก จึงได้ประสานงานสำนักงานขนส่งจังหวัดในการขยายเวลาการจัดโครงการเพิ่ม ในรุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่ 28-29 กันยายน 2556 นี้