EU Travelling Tour of Thailand ที่ม.อุบลราชธานี

อียู เยือนจังหวัดอุบลราชธานีในงาน EU Travelling Tour of Thailand ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์นี้คณะผู้แทนสหภาพยุโรป โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดงาน EU Travelling Tour of Thailand ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 10.45 น. ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เดวิด ลิปแมน หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จะสาธิตการตำส้มตำแบบต้นตำรับในพิธีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ งาน EU Travelling Tour of Thailand ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสหภาพยุโรป (อียู) ความสัมพันธ์ระหว่างอียู – ประเทศไทย การอุดมศึกษาในยุโรป ทุนการศึกษา และวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมที่มีสาระประโยชน์ ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 8– 22 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรจินดา บุรสมบูรณ์ / ส่วนผลิต   Rewriter : อรจินดา บุรสมบูรณ์ / ส่วนผลิต
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์http://thainews.prd.go.th

ภาพประกอบ INTERNET