เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : ศาลปกครอง เพื่อการปกครองที่เป็นธรรม

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “ศาลปกครอง เพื่อการปกครองที่เป็นธรรม” ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยมีผู้เข้าร่วมรายการ คือ1.ดร.บุบผา อัครพิมาน ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี 2.นายสุรศักดิ์ รอนใหม่ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3  3.นายสมศิลป์ สูนานนท์ ตัวแทนเครือข่ายชาวบ้าน และมีผู้ร่วมรับฟัง 1.เครือข่ายภาคประชาชนจากกรณีตลาดกกยาง 2.เครือข่ายภาคประชาชนจากกรณีทุบฟุตบาท 3.เครือข่ายภาคประชาชนจากกรณีที่ดินหนองกินเพล 4.เครือข่ายภาคประชาชนจากกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.สว่างวีระวงศ์ 5.เครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆ 6.สื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี 7.นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีที่สนใจ 8.พ่อค้า นักธุรกิจที่สนใจ 9.ประชาชนที่สนใจ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่ง

[nggallery id=221]