ชาวสวนยางพาราอีสานพอใจข้อเสนอรัฐ ไม่ร่วมม็อบ 3 ก.ย.แล้ว

อุบลราชธานี – ชาวสวนยางพาราอีสานมีมติรับแคมเปญรัฐ เสนอชดเชยค่าปุ๋ยและหนุนสร้างโรงงานรมควันยางพารา ยอมยกเลิกการเข้าร่วมชุมนุมประท้วงตามขู่ในวันที่ 3 ก.ย.แล้ว

นายอดุลย์ โคตรพันธ์ รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรภาคอีสาน และประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงท่าทีหลังได้เข้าเจรจากับรัฐบาลเรื่องราคายางพารา ขณะนี้เกษตรกรสวนยางพาราภาคอีสานมีมติเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจะไม่มีการ เคลื่อนไหวมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่ทางต่างระดับ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 3 ก.ย.นี้แล้ว

เพราะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสานมีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่รัฐจะ ให้การชดเชยเป็นค่าปุ๋ยกับเกษตรกรครั้งแรกจำนวน 10 ไร่ และระยะที่ 2 อีก 15 ไร่ รวมเป็นรายละ 25 ไร่ เมื่อนำมาบวกกับราคารับซื้อของรัฐบาลที่กำหนดรับซื้อยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 80 บาท ทำให้มีราคาใกล้เคียงกับราคาตามที่เกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้องให้รัฐรับซื้อ ที่กิโลกรัมละ 92 บาท

นอกจากนี้มองว่า ในข้อตกลงที่หารือกับนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐบาลมีโครงการสนับสนุนก่อสร้างโรงอบยางพาราจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ชาวสวนยางพาราในอนาคต ทำให้ชาวสวนยางพาราในภาคอีสานพอใจ

สำหรับการชดเชยปัจจัยการผลิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับปากจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้รับการชดเชยให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพื้นที่ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกว่า 4 แสนไร่เมื่อวันที่ 22 ส.ค.มีการตกลงจะเคลื่อนสมาชิกประมาณ 500-1,000 คน ไปรวมตัวประท้วงกับชาวสวนยางในจังหวัดอื่นของภาคอีสานในวันที่ 3 ก.ย.โดยออกเดินทางในช่วงค่ำวันที่ 2 ก.ย.และให้สมาชิกเตรียมสัมภาระใช้ปักหลักค้างแรมได้ 3-4 วัน ก็ได้มีมติยกเลิกการเคลื่อนไหวไปแล้วในวันนี้

ที่มาข่าว , ภาพ : ASTV