สื่อสร้างสุขจับมือ USAID ผุดรายการโทรทัศน์

สื่อสร้างสุขอุบลฯจับมือ USAID ผุดรายการโทรทัศน์เวทีประชาธิปไตย “ร่วมทุกข์ร่วมสุข”

9 มกราคม 2555 ห้องปทุมวัน สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี : สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เพื่อโครงการสะพานจากการสนับสนุนของ USAID จัดเวทีระดมประเด็นการนำเสนอทางรายการโทรทัศน์ โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมจำนวน 50 คน

นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีกล่าวว่า จากการพัฒนางานร่วมกันกับโครงการสะพานโดยการสนับสนุนของ USAID จนได้รายการโทรทัศน์ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการนำเสนอ ชื่อรายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” นั้น วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เชิญทุกภาคส่วนมาร่วมกันนำเสนอประเด็นซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายมาร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น กกต.อุบลฯ,สตง.อุบลฯ,เครือข่ายเด็ก,เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ,เครือข่ายเกษตรอินทรีย์,สื่อมวลชน ฯลฯ

“ประเด็นที่เครือข่ายเสนอมามี 34 ประเด็น ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น เช่น การทุจริตเลือกตั้ง,ท้องแท้งทิ้ง,ภัยพิบัติ,โรงไฟฟ้านิวเคลียร์,โฆษณาเกินจริงกับการคุ้มครองผู้บริโภค,อนาคตวิทยุชุมชน,การจัดการผังเมือง,บทบาทหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,การจราจรจลาจลเมืองอุบลฯ,การจัดการทรัพยากรฯ เป็นต้น  ขณะที่โครงการช่วงแรกจะทำเริ่มต้นที่ 18 ประเด็น 18 เวที ทางกองบรรณาธิการจะคัดเบื้องต้นให้เหลือ 18 เรื่องและจะเริ่มบันทึกเทปเพื่อให้เครือข่ายชมและวิพากษ์วิจารณ์ก่อนปรับเพื่อออกอากาศจริง รูปแบบรายการจะมีสกู๊ปพิเศษจากพื้นที่และเปิดเวทีประชาชนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยน หลังจากนั้นทีมงานจะติดตามผลหลังออกอากาศเกิดผลอะไรบ้าง รายการนี้จะออกอากาศทางช่อง 11 อุบลราชธานี และเคเบิ้ลท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องดีที่รายการโทรทัศน์ไม่ได้เริ่มคิดประเด็นจากบรรณาธิการเพียงไม่กี่คนแต่เริ่มจากเครือข่ายภาคประชาสังคม”  ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขกล่าวในที่สุด