เผยผลชันสูตร 4 พี่น้องเครือญาติดับปริศนาในโรงเพาะเห็ด

ผลการชันสูตรพลิกศพ 4 พี่น้องเครือญาติเสียชีวิตปริศนาในโรงเพาะเห็ด แพทย์ชี้สาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากขาดอากาศหายใจ แนะเกษตรกร ถ้าจะเข้าไปทำงานในโรงเพาะเห็ด ควรเปิดโรงเพาะเห็ดให้มีการระบายอากาศก่อน มากกว่า3 ชั่วโมง

จากกรณี พบศพ 4 พี่น้องเครือญาติเสียชีวิตปริศนา คาโรงเพาะเห็ด จ.อุบลราชธานี จากการชันสูตรเบื้องต้น แพทย์ลงความเห็นว่า สาเหตุการตายของทั้ง 4 คน น่าจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจ เพราะโรงเพาะเห็ดได้ปิดมิดชิด คาดว่าระหว่างที่นายสะท้อนจะเข้าไปดูแลเห็ดฟางภายในโรงเพาะเห็ดที่มีการรมควันบ่มเพาะเห็ดแล้วเกิดหมดสติไป ญาติๆ อีก 3 คนที่เหลือได้เข้ามาช่วยและหมดสติไปเช่นกัน นั้น

วันนี้ 15 ส.ค. 56 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พญ.แสงดาว อุประ แพทย์ตัวแทนจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รท.นพ.อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง นายแพทย์จากสำนักระบาดวิทยา นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ์ แพทย์นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาลน้ำยืน ร่วมชี้แจงผลการชันสูตรพลิกศพและรายงานการสอบสวนเบื้องต้น ว่าหลังทำการผ่าชันสูตรพลิกศพ น.พ.ศักดิ์สิทธิ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบสภาพศพคนทั้ง 4 ไม่พบบาดแผลเกิดจากการทำร้าย หรือถูกสัตว์มีพิษกัด หรือร่องรอยบาดแผลไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าดูด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากขาดอากาศหายใจ และจากสภาพแวดล้อมทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นโรงใช้เพาะเชื้อเห็ดฟาง เจ้าของโรงเพาะได้รมควันในโรงเพาะเห็ดตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. และผู้ตายเข้าไปในโรงเพาะเห็ดที่คลุมทับด้วยผ้าพลาสติก อาจไม่มีอากาศทำให้เสียชีวิต

ด้าน พญ.แสงดาว แพทย์ตัวแทนจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการเสียชีวิตในการทำงานในที่อับอากาศ คล้ายกับกรณีอื่นที่เกิดขึ้นในบ่อน้ำหรือไซโลข้าว  แต่สถานการณ์นี้เป็นการเสียชีวิตในโรงเพาะเห็ดที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติกทั้งหมด โดยสถานที่อับอากาศนี้ มีปริมาณออกซิเจนในอากาศต่ำกว่าระดับปกติ (ระดับมาตรฐาน 19.5-23.5) ซึ่งเกิดจากกลุ่มของก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะขาดอออกซิเจน (Asphyxiants)  โดยกลุ่มของ Simple  Ashyxiantsซึ่งเป็นกลุ่มของก๊าซที่ทำให้อากาศที่หายใจเข้าไปมีความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยทำให้อวัยวะในร่างกายขาดออกซิเจน โดยก๊าซเหล่านี้ออกฤทธิ์แทนที่ก๊าซออกซิเจนในอากาศทำให้ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศต่ำกว่าปกติ โดยกลุ่มของก๊าซนี้ส่วนใหญ่ไม่มีฤทธิ์ในการทำให้เกิดภาวะพิษต่อเซลล์ เช่น ก๊าซที่เกิดจากการหมักสารชีวภาพ ในที่นี้เกิดจากการหมักของมันสำปะหลัง มูลสัตว์ รำข้าวอ่อน ที่ใช้เป็นอาหารของเห็ด ได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอื่น ๆ  ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนที่ต่ำกว่าปกติดังกล่าวทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน มีผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบหัวใจ หากระดับออกซิเจนในอากาศต่ำมากๆ จะทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเซลล์ขาดออกซิเจนโดยที่อากาศที่หายใจเข้าไปมีความเข้มข้นของออกซิเจนในระดับปกติ หรือเรียกว่าsystemic asphxiaints ซึ่งจะมีการตรวจวัดเพิ่มเติมอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามสภาวะการขาดออกซิเจนนี้ ไม่ส่งผลต่อเห็ดและผู้บริโภค แต่จะส่งผลต่อเกษตรกรที่เข้าไปทำงานในโรงเพาะเห็ด ที่อยู่ในขั้นตอนอันตรายที่ห้ามเข้าในโรงเพาะเห็ดที่ปิดสนิท ไม่มีอากาศถ่ายเท (ช่วงให้ไอน้ำ ลงหัวเชื้อ อย่างน้อย 3-5 วัน)

ในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ถ้าจะเข้าไปทำงานในโรงเพาะเห็ดในช่วงที่ปิดสนิท ไม่มีอากาศถ่ายเทนั้น ควรเปิดโรงเพาะเห็ดให้มีการระบายอากาศก่อน โดยเปิดโรงเพาะเห็ดให้โล่งมากกว่า3 ชั่วโมง จึงจะเข้าไปทำงานในโรงเพาะเห็ดได้อย่างปลอดภัย

 

ข้อความสำคัญ  “ทำงานในที่อับอากาศ ต้องเตรียมพร้อม และป้องกันเป็นอย่างดี

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                           

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ