ขอเชิญร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน ม.อุบลฯ และ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE  เปิดบ้าน ม.อุบลฯ และ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาผู้จสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ” OPEN HOUSE 2013” เปิดบ้าน ม.อุบลฯ และ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่  ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเปิดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแสดงนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การแข่งขันวาดภาพ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กิจกรรม  Envi and Safety Got Talent  การประกวดภาพยนตร์โฆษณา แอนิเมชั่น ๒ มิติ เป็นต้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          

วันที่  ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖  โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเปิดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแสดงนิทรรศการผลงานสาขาวิชา การประกวด แข่งขันและกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ อาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่  ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ ๔” งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการทางการแพทย์ฯและวิทย์สุขภาพ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทย์สุขภาพ การประกวดวาดภาพ การประกวดกลอน การสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการ “เปิดบ้านบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ ” OPEN HOUSE 2013  โดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการแนะนำหลักสูตร ป.ตรี / ป.โท/ป.เอก กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมด้วยการประกวดวงดนตรีสากล ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่  ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “รูปลวดลายในศิลปะอีสาน กับความเป็นเครือญาติทางสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” โดย คณะศิลปประยุกต์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมการเสวนาหลากหลายมุมมองจากนักวิชาการ นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๘๘๔๐๐-๓  หรือ www.ubu.ac.th